joheims hjemmesider

har skiftet hotell og vil med tiden gjennoppstå i en ny form

 

På uttallige oppfordringer har de gamle hjemmesidene blitt lagt ut igjen
nøyaktig slik de ble avsluttet mars 2002
Vil du ta en titt, klikk her