Akutt Lymfatisk Leukemi

Kjetil fikk bekreftet sykdommen ALL, Akutt Lymfatisk Leukemi 29 april 2000. Dette er den mest kjente formen for blodkreft. Ca 50 barn får denne diagnosen i Norge pr. år. 80-90 prosent av disse blir erklært friske etter 2-3 års behandling. Kjetil har havnet i en høyrisikogruppe, fordi han har varianten hvor benmargen produserer for mange umodne T-Celle lymfocytter. Disse blir angrepet av kroppens immunforsvar og han får en økt mengde hvite blodlegemer. Ved hjelp av Cellegift (Cytostatika) som blir gitt regelmessig etter en gitt protokoll, skal alle kreftceller knekkes og man håper da at cellefabrikken skal slutte å produsere de umodne cellene.