Cytostatika

er forskjellig type cellegift som gies i varierende doser, regelmessig over en 2-3 års periode for å behandle blodkreftpasienter. Cellegiften gis intravenøst gjennom en CVK eller settes rett inn i ryggmargen. Da er pasienten i narkose i ett par timer. 

1 liter cellegift, type Metodexat tar ca 20 timer å fylle på, mens Cytosar (høydose) tas to ganger daglig i 4 dager. Hvert påfyll her tar to timer, så det går an å koble fra pumpa innimellom. Dvs om almentilstanden er god, kan man innvilges dagpermisjon. Under kuren kan lett oppstå bivirkninger som mageonde, oppkast og diare og i de nærmeste døgnene etter en kur er immunforsvaret veldig dårlig.

Til å begynne med, dvs de 6-8 første ukene får man diverse type og mengde cellegift ukentlig. Seinere er det en til to ganger i måneden og det er pauser, hvor man vedlikeholder med medisin/tabletter.

Dosering og tidspunkt kalles protokoll. Hver pasient får sin skreddesydde protokoll, bestemt ut fra type blodkreft, alder, risikogruppe etc.

Cellegiften er veldig etsende og giftig for andre også. Man skal helst ikke komme i kontakt med urin eller avføring de første 2-3 dager etter påfyll. Plasthansker er et must, hvis det er nødvendig med hjelp. Av hygieniske grunner, skyller man to ganger ved dobesøk og pleipersonalet skal helst ikke puste inn uringassen.