Sykdommen

30. april 2000 ble familiens livsituasjon snudd på hodet. Kjetil hadde fått blodkreft. Etter at det verste mentale sjokket hadde gitt seg og vi hadde fått endel mer viten om hva dette gikk ut på, begynte vi bare å se framover. Familien skulle inn i en usikker periode med varighet på over 2 år. De første 6-8 ukene med en intens behandling med sykehusbesøk flere ganger pr. uke. Så noe sjeldnere oppfølgning/kontroll resten av perioden. Hvor mye avhenger veldig av Kjetils allmenntilstand , sykdomsforløp og hvor han er i behandlingen. Dette kan variere mye og i alt hva vi foretar oss må vi ta hensyn til sykdommen. Dvs vi kan ikke planlegge så langt fram og det er endel ting vi helst ikke bør gjøre. Allikevel ønsker vi å leve så normalt som mulig. Resten av familien kan ikke gå å vente på at han skal flate ut og bli sengeliggende. I skrivende stund (3,5 uker etter) er han bemerkelseverdig "frisk". Fra 17 mai og utover har han hatt mye perm og vært hjemme omtrent hver eneste natt. Det betyr igjen at familien kan være sammen som før. Kontinuerlig tilstedeværelse av en voksen på sykehuset var det største problemet de første ukene.

Det praktiske er m.a.o. under kontroll og hverdagen snurrer omtrent som før.

Vi laget tidlig et informasjonsbrev  til foreldrene til barna i barnehagen, naboer osv. Da skolen startet laget vi et brev til alle foreldrene og et til skolevennene. Dette, samt oppfølging fra pleiepersonalet håper vi skal være med på å forklare Kjetils sykdom og vår situasjon.

Her er brevene i Word format:

 (Du må kanskje trykke en Cancel knapp i et "enter password" vindu, før de lastes ned)